Widzieć, rozeznać, działać!

Działania organizacyjne i formacyjne

  1. Werbowanie nowych kandydatów do Akcji Katolickiej:
    a) przygotowanie pakietu informacyjnego;
    b) przygotowanie propozycji działań;
    c) lista potencjalnych kandydatów, skonsultowanie z proboszczem;
    d) rozmowy z kandydatami, spotkanie integracyjne;
    e) możliwe osobne spotkania nowych członków?
    f) .....
  2. Formacja obecnych i nowych członków – członek Akcji Katolickiej powinien być wzorem dobrego
    chrześcijanina, człowiekiem pokornym, to jest świadomym własnych grzechów i słabości, ale
    doceniającym także dary Boże, czyli swoje zalety i talenty, dbającym o ich rozwój i służący tymi talentami
    Kościołowi i bliźnim:
    a) kształtowanie współodpowiedzialności za Kościół i jego misję w uświęcaniu ludzi do życia wiecznego,
    ale także oddziaływanie na kształt świata doczesnego, by uświęcaniu ludzi sprzyjał;
    b) dbałość o własny rozwój intelektualny, pomoc innym w takim rozwoju;
    c) znajomość Pisma Świętego i KKK (katechizm Kościoła katolickiego) – spotkania biblijne?
    d) znajomość najistotniejszych fragmentów podstawowych dokumentów (statut, dokumenty papieskie,
    ...);
    e) udział w szkołach formacyjnych i dniach wspólnoty;
    f) poszukiwanie wartościowych lektur, promowanie ich;
    g) poznawanie świętych i błogosławionych patronów AK i ich przesłania;
    h) .....

Działania na forum diecezji

  1. Realizowanie zadań wskazanych przez władze Akcji Katolickiej
  2. Korzystanie z wydarzeń formacyjnych organizowanych przez DIAK czy w rejonach

Działanie na rzecz parafii

  1. pomoc w działaniach duszpasterskich i materialnych (jak dotychczas)
    a) cykliczne nabożeństwa;
    b) ołtarz na Boże Ciało;
    c) kwesty;
    d) świece Caritas;
    e) ......
  2. współpraca z grupami parafialnymi
  3. udział w redagowaniu biuletynu parafialnego
  4. organizowanie pielgrzymek
  5. organizowanie prelekcji (tematy religijne, ale nie tylko) i wystaw
  6. organizowanie pomocy ludziom starszym i niedołężnym (!)
  7. ....

Działanie na rzecz kraju, miasta, osiedla

  1. szerzenie świadomości (w nas i innych), że dobry katolik to dobry obywatel – dbałość o dobro publiczne,
    o środowisko, świadomy udział w wyborach
  2. szerzenie świadomości, że katolicy, jako większość w naszym kraju, mają prawo do jego kształtowania
    (udział w polityce, samorządach, ..), z poszanowaniem również pozostałych obywateli
  3. przeciwdziałanie szerzeniu niemoralnych czy antyklerykalnych ideologii, prowokacyjnym wydarzeniom
    politycznym czy kulturalnym
  4. wiedza o historii osiedla i jego mieszkańcach, postawa lokalnego patriotyzmu
  5. współpraca z organizacjami i instytucjami na osiedlu (seniorzy, szkoły, ...) w podejmowaniu działań na
    rzecz społeczeństwa, w szczególności osób potrzebujących jakiejkolwiek pomocy, tworzenie dobrych
    relacji i klimatu
  6. objęcie stałą opieką i współpracą jednej katolickiej parafii na Wschodzie, w miejscu, gdzie żyją jeszcze
    nasi rodacy (może parafia franciszkańska?)
  7. .....

RODO

Kancelaria Parafialna

Kancelaria Parafialna jest już czynna wedle stałego porządku:
w poniedziałek, środę i piątek
w godz. 9.00-10.00 i 17.00-18.00

Maksymalna ilość osób w świątyni

Informujemy, że według najnowszych rozporządzeń Władz Państwowych od dnia 30.05.2020, w kościołach zniesione zostały limity dotyczące liczby wiernych przebywających w Świątyni.

Przypominamy jednak o obowiązku noszenia maseczek ochronnych i zachowaniu podstawowych środków ostrożności i bezpieczeństwa.

Liczymy na Waszą odpowiedzialność.

Kończy się ogólna dyspensa od udziału w niedzielnej Mszy Św. - Szczegóły.

Dyspensa obowiązuje:
- osoby w wieku 65 lat i więcej,
- osoby z objawami infekcji (kaszel, katar, podwyższona temperatura, itp.),
- osoby, które czują obawę przed zarażeniem.

Jubileusz Parafii

Msze Św.

Msze Św. w niedzielę i święta obowiązkowe
6:00, 7:30, 9:00, 10:30, 12:00, 13:15 (nie ma w lipcu i sierpniu), 18:00, 20:00

Msze Św. w święta zniesione
6:30, 7:30*, 8:30, 10:00, 17:00, 18:30

Msze Św. w dni powszednie
6:30, 7:00, 7:30 (z wyjątkiem adwentu oraz nie ma w lipcu i sierpniu),

8:00, 18:30

Więcej

Odwiedzający

Odwiedza nas 523 gości oraz 0 użytkowników.