Widzieć, rozeznać, działać!

Działania organizacyjne i formacyjne

 1. Werbowanie nowych kandydatów do Akcji Katolickiej:
  a) przygotowanie pakietu informacyjnego;
  b) przygotowanie propozycji działań;
  c) lista potencjalnych kandydatów, skonsultowanie z proboszczem;
  d) rozmowy z kandydatami, spotkanie integracyjne;
  e) możliwe osobne spotkania nowych członków?
  f) .....
 2. Formacja obecnych i nowych członków – członek Akcji Katolickiej powinien być wzorem dobrego
  chrześcijanina, człowiekiem pokornym, to jest świadomym własnych grzechów i słabości, ale
  doceniającym także dary Boże, czyli swoje zalety i talenty, dbającym o ich rozwój i służący tymi talentami
  Kościołowi i bliźnim:
  a) kształtowanie współodpowiedzialności za Kościół i jego misję w uświęcaniu ludzi do życia wiecznego,
  ale także oddziaływanie na kształt świata doczesnego, by uświęcaniu ludzi sprzyjał;
  b) dbałość o własny rozwój intelektualny, pomoc innym w takim rozwoju;
  c) znajomość Pisma Świętego i KKK (katechizm Kościoła katolickiego) – spotkania biblijne?
  d) znajomość najistotniejszych fragmentów podstawowych dokumentów (statut, dokumenty papieskie,
  ...);
  e) udział w szkołach formacyjnych i dniach wspólnoty;
  f) poszukiwanie wartościowych lektur, promowanie ich;
  g) poznawanie świętych i błogosławionych patronów AK i ich przesłania;
  h) .....

Działania na forum diecezji

 1. Realizowanie zadań wskazanych przez władze Akcji Katolickiej
 2. Korzystanie z wydarzeń formacyjnych organizowanych przez DIAK czy w rejonach

Działanie na rzecz parafii

 1. pomoc w działaniach duszpasterskich i materialnych (jak dotychczas)
  a) cykliczne nabożeństwa;
  b) ołtarz na Boże Ciało;
  c) kwesty;
  d) świece Caritas;
  e) ......
 2. współpraca z grupami parafialnymi
 3. udział w redagowaniu biuletynu parafialnego
 4. organizowanie pielgrzymek
 5. organizowanie prelekcji (tematy religijne, ale nie tylko) i wystaw
 6. organizowanie pomocy ludziom starszym i niedołężnym (!)
 7. ....

Działanie na rzecz kraju, miasta, osiedla

 1. szerzenie świadomości (w nas i innych), że dobry katolik to dobry obywatel – dbałość o dobro publiczne,
  o środowisko, świadomy udział w wyborach
 2. szerzenie świadomości, że katolicy, jako większość w naszym kraju, mają prawo do jego kształtowania
  (udział w polityce, samorządach, ..), z poszanowaniem również pozostałych obywateli
 3. przeciwdziałanie szerzeniu niemoralnych czy antyklerykalnych ideologii, prowokacyjnym wydarzeniom
  politycznym czy kulturalnym
 4. wiedza o historii osiedla i jego mieszkańcach, postawa lokalnego patriotyzmu
 5. współpraca z organizacjami i instytucjami na osiedlu (seniorzy, szkoły, ...) w podejmowaniu działań na
  rzecz społeczeństwa, w szczególności osób potrzebujących jakiejkolwiek pomocy, tworzenie dobrych
  relacji i klimatu
 6. objęcie stałą opieką i współpracą jednej katolickiej parafii na Wschodzie, w miejscu, gdzie żyją jeszcze
  nasi rodacy (może parafia franciszkańska?)
 7. .....

RODO

Spowiedź Święta

Spowiedź święta jest możliwa jedynie indywidualnie, po wcześniejszym kontakcie telefonicznym lub przez dzwonek na furcie klasztornej. Jesteśmy do dyspozycji przez cały dzień. Istnieje też możliwość przyjęcia Komunii świętej na tych samych zasadach.

Jubileusz Parafii

Msze Św.

Msze Św. w niedzielę i święta obowiązkowe
6:00, 7:30, 9:00, 10:30, 12:00, 13:15 (nie ma w lipcu i sierpniu), 18:00, 20:00

Msze Św. w święta zniesione
6:30, 7:30*, 8:30, 10:00, 17:00, 18:30

Msze Św. w dni powszednie
6:30, 7:00, 7:30 (z wyjątkiem adwentu oraz nie ma w lipcu i sierpniu),

8:00, 18:30

Więcej

Odwiedzający

Odwiedza nas 217 gości oraz 0 użytkowników.