Widzieć, rozeznać, działać!

Działania organizacyjne i formacyjne

 1. Werbowanie nowych kandydatów do Akcji Katolickiej:
  a) przygotowanie pakietu informacyjnego;
  b) przygotowanie propozycji działań;
  c) lista potencjalnych kandydatów, skonsultowanie z proboszczem;
  d) rozmowy z kandydatami, spotkanie integracyjne;
  e) możliwe osobne spotkania nowych członków?
  f) .....
 2. Formacja obecnych i nowych członków – członek Akcji Katolickiej powinien być wzorem dobrego
  chrześcijanina, człowiekiem pokornym, to jest świadomym własnych grzechów i słabości, ale
  doceniającym także dary Boże, czyli swoje zalety i talenty, dbającym o ich rozwój i służący tymi talentami
  Kościołowi i bliźnim:
  a) kształtowanie współodpowiedzialności za Kościół i jego misję w uświęcaniu ludzi do życia wiecznego,
  ale także oddziaływanie na kształt świata doczesnego, by uświęcaniu ludzi sprzyjał;
  b) dbałość o własny rozwój intelektualny, pomoc innym w takim rozwoju;
  c) znajomość Pisma Świętego i KKK (katechizm Kościoła katolickiego) – spotkania biblijne?
  d) znajomość najistotniejszych fragmentów podstawowych dokumentów (statut, dokumenty papieskie,
  ...);
  e) udział w szkołach formacyjnych i dniach wspólnoty;
  f) poszukiwanie wartościowych lektur, promowanie ich;
  g) poznawanie świętych i błogosławionych patronów AK i ich przesłania;
  h) .....

Działania na forum diecezji

 1. Realizowanie zadań wskazanych przez władze Akcji Katolickiej
 2. Korzystanie z wydarzeń formacyjnych organizowanych przez DIAK czy w rejonach

Działanie na rzecz parafii

 1. pomoc w działaniach duszpasterskich i materialnych (jak dotychczas)
  a) cykliczne nabożeństwa;
  b) ołtarz na Boże Ciało;
  c) kwesty;
  d) świece Caritas;
  e) ......
 2. współpraca z grupami parafialnymi
 3. udział w redagowaniu biuletynu parafialnego
 4. organizowanie pielgrzymek
 5. organizowanie prelekcji (tematy religijne, ale nie tylko) i wystaw
 6. organizowanie pomocy ludziom starszym i niedołężnym (!)
 7. ....

Działanie na rzecz kraju, miasta, osiedla

 1. szerzenie świadomości (w nas i innych), że dobry katolik to dobry obywatel – dbałość o dobro publiczne,
  o środowisko, świadomy udział w wyborach
 2. szerzenie świadomości, że katolicy, jako większość w naszym kraju, mają prawo do jego kształtowania
  (udział w polityce, samorządach, ..), z poszanowaniem również pozostałych obywateli
 3. przeciwdziałanie szerzeniu niemoralnych czy antyklerykalnych ideologii, prowokacyjnym wydarzeniom
  politycznym czy kulturalnym
 4. wiedza o historii osiedla i jego mieszkańcach, postawa lokalnego patriotyzmu
 5. współpraca z organizacjami i instytucjami na osiedlu (seniorzy, szkoły, ...) w podejmowaniu działań na
  rzecz społeczeństwa, w szczególności osób potrzebujących jakiejkolwiek pomocy, tworzenie dobrych
  relacji i klimatu
 6. objęcie stałą opieką i współpracą jednej katolickiej parafii na Wschodzie, w miejscu, gdzie żyją jeszcze
  nasi rodacy (może parafia franciszkańska?)
 7. .....