Znak Nadzwyczajnych SzafarzyDekretem Arcybiskupa Metropolity Krakowskiego z dnia 12 grudnia 2005 r. ustanowiono w Archidiecezji Krakowskiej posługę świeckich pomocników w udzielaniu Komunii świętej. Osobę pełniącą tę posługę nazywa się "nadzwyczajnym szafarzem Komunii świętej" lub "pomocnikiem w udzielaniu Komunii świętej".

Pierwszym i zasadniczym zadaniem pomocnika w udzielaniu Komunii świętej jest pomoc w zanoszeniu jej osobom chorym, starszym i niepełnosprawnym. Ich stan zdrowia nie pozwala im na opuszczanie domów, a niekiedy nawet łoża choroby, czy wózka inwalidzkiego. Niektórzy z nich przyjmują Komunię świętą raz w miesiącu, gdy odwiedza ich kapłan, ale pragną ją przyjmować częściej. Gdy byli zdrowi, chodzili na Mszę świętą codziennie. Teraz, kiedy potrzebują w szczególny sposób siły, jaka płynie z sakramentalnego zjednoczenia z Chrystusem w Komunii świętej, są pozbawieni tego daru. Trwają w swych domach na modlitwie i wspierają w ten sposób całą wspólnotę, ale oczekują także, że i wspólnota zatroszczy się o spełnienie ich wielkiego pragnienia, jakim jest częsta Komunia święta. Ta właśnie troska o chorych jest główną racją wprowadzenia w naszej archidiecezji pomocników w udzielaniu i Komunii świętej.

Za zgodą naszego KSIĘDZA PROBOSZCZA w naszej parafii zostali wytypowani mężczyźni i skierowani na specjalny kurs przygotowawczy, a po jego ukończeniu, decyzją Księdza Kardynała zostali dopuszczeni do pełnienia tej jakże potrzebnej posługi.

W chwili obecnej posługę tę jakże bardzo odpowiedzialną i zaszczytną pełnią:

  • Paweł Należniak,
  • Andrzej Fryz,
  • Piotr Płoszaj,
  • Marek Kieliszek.

W każdą niedzielę udają się oni do ok. 18-tu chorych i po odmówieniu nakazanych modlitw, udzielają im Komunii Św.

Dla nas szafarzy jest ogromną radością pełnić tę posługę widząc radość w chwili, kiedy dzwonimy do drzwi, a tam z dużą radością czekają na nasi podopieczni, bo wiedzą, że przynosimy im to co najlepsze, najpotrzebniejsze, to czym się żywili każdej niedzieli, a niekiedy codziennie, gdy byli w pełni sił i mogli uczestniczyć we MSZY ŚW, i przyjmować do swego serca PANA JEZUSA ukrytego w tej odrobinie białego chleba.

Patronem nadzwyczajnych szafarzy komunii św. został wybrany św. Stanisław Kazimierczyk. 11 lutego 2010 roku, ks. kardynał Stanisław Dziwisz, wyraził zgodę, aby był w Archidiecezji Krakowskiej czczony jako patron świeckich pomocników w udzielaniu Komunii Świętej.

Św. Stanisław Kazimierczyk słowem i przykładem życia uczył, że największą wartością każdego chrześcijanina w życiu codziennym jest Msza Święta, i przyjmowanie Komunii Świętej, po należytym przygotowaniu oraz z gorącym dziękczynieniem. Z nabożeństwa do Najświętszego Sakramentu czerpał siły do heroicznej troski o ubogich i chorych, którym zanosił Komunię Świętą także podczas niosącej śmierć zarazy. Czuwa z nieba nad wszystkimi, którzy jako nadzwyczajni szafarze niosą chorym Chleb życia.

Święty Stanisławie Kazimierczyku, módl się za nami!

{phocagallery view=category|categoryid=197|limitstart=0|limitcount=2|pluginlink=1}

* Znak Nadzwyczajnych Szafarzy pochodzi ze strony http://www.janchrzciciel.eu