„Daj mi, Panie, prawdziwą wiarę, niezachwianą nadzieję i doskonałą miłość, abym wypełniał Twe świętej i prawdziwe posłannictwo” /św. Franciszek z Asyżu/

Franciszkański Zakon Świeckich to wspólnota ludzi, którzy natchnieni przez św. Franciszka z Asyżu, naśladując jego cnoty i przykład, chcą doskonalić życie Ewangelii. Wspólnota III Zakonu przy naszej Parafii Niepokalanego Poczęcia NMP w Krakowie-Azorach, została erygowana dnia 4 października 1989 roku dekretem o. Wacława Michalczyka OFM, ówczesnego Ministra Prowincjalnego Prowincji Matki Bożej Anielskiej Zakonu Braci Mniejszych. Utworzyło ją wówczas 3 profesów wieczystych oraz 39 osób odbywających formację początkową, a Asystentem duchowym został o. Kamil Łętowski.

Obecnie nasza Wspólnota FZŚ liczy 26 profesów wieczystych i 2 osoby, które rozpoczęły nowicjat. Na ostatniej Kapitule (27.11.2016), wybrano nową Radę Wspólnoty (na okres trzech lat), w skład której wchodzą: s. Janina Kończak (przełożona), br. Zygmunt Kmiecik (zastępca), s. Aniela Fesiun (sekretarz), s. Jadwiga Staszczuk (skarbnik), s. Genowefa Bujak (członek) oraz s. Teresa Majcher (członek). Od 2017 roku, decyzją Ojca Prowincjała Jacka Komana, opiekę duchową nad FZŚ sprawuje o. Benedykt Kordula.

W intencji naszej Wspólnoty FZŚ w każdą ostatnią niedzielę miesiąca odprawiana jest Msza Święta o godz. 13.15, po której odbywa się spotkanie braterskie. We wszystkie poniedziałki roku, przed wieczorną Mszą Świętą, odmawiamy różaniec, a w okresie Wielkiego Postu i w listopadzie prowadzimy rozważania drogi krzyżowej. Bierzemy też czynny udział w życiu Parafii: uczestniczymy w parafialnej drodze krzyżowej w Niedzielę Palmową, prowadzimy adoracje Pana Jezusa w Ciemnicy i przy Bożym Grobie, angażujemy się w akcje pomocy (np. sprzedaż świec adwentowych), zbiórki pieniędzy, odwiedzamy chorych i potrzebujących. Z naszym udziałem odprawiane są również nabożeństwa związane z liturgicznym wspomnieniem świętych patronów FZŚ: „Transitus” w wigilię śmierci św. Franciszka (03.10), oraz wspomnienie bł. Anieli Salawy, św. Jadwigi Królowej, św. Ludwika i bł. Luchezjusza. Uroczyście obchodzimy ukończenie etapów formacji początkowej przez nowicjuszy naszej wspólnoty, a także składanie przyrzeczeń profesji czasowej i wieczystej.

Łączność ze wspólnotami Regionu Krakowskiego FZŚ utrzymujemy przez wspólną modlitwę na spotkaniach z okazji dni skupienia, rekolekcji zamkniętych, licznych pielgrzymek franciszkańskich do Częstochowy i Kalwarii Zebrzydowskiej, które są prowadzone przez Asystentów duchowych FZŚ.

Jako odrębna Wspólnota religijna w Kościele, Franciszkański Zakon Świeckich posiada swoje prawo zakonne, którym są: Reguła, Konstytucje oraz Statuty. Prawem liturgicznym FZŚ jest Rytuał, który podaje przepisy i modlitwy stosowane podczas braterskich spotkań wspólnotowych, nabożeństw oraz uroczystości obchodzonych przez Wspólnotę miejscową. Każdy członek Wspólnoty posiada również specjalny modlitewnik „Pokój i dobro”, który zawiera obszerny zestaw modlitw, pieśni, Regułę i Liturgię Godzin pomocne przy codziennych modlitwach.

Wstąpienie do FZŚ nie wymaga rezygnacji z obranej drogi w życiu świeckim, a członkami Wspólnoty może zostać każdy praktykujący katolik. Podstawową komórką skupiającą świeckich franciszkanów jest Wspólnota miejscowa założona prawnie przy kościele klasztornym lub parafialnym. Do Wspólnoty mogą należeć osoby formalnie przyjęte, i które przeszły przez obowiązujące szczeble formacji wstępnej – postulat, który trwa przynajmniej pół roku oraz formacji początkowej – nowicjat, który trwa od 1 do 2 lat. Po skończonym okresie formacji wstępnej i początkowej, nowicjusze są, za zgodą Rady Wspólnoty i Asystenta, dopuszczeni do uroczystego złożenia profesji czasowej – na 1 rok, lub profesji wieczystej do końca życia, która stanowi uroczyste przyrzeczenie zachowywania Ewangelii, odnowienie przyrzeczeń chrztu świętego i zobowiązanie do życia według przykładu, jaki dał nam św. Franciszek. Profesom przysługuje prawo noszenia specjalnej odznaki franciszkańskiej, którym jest symbol „Tau”.

Zapraszamy na nasze spotkania braterskie w każdą ostatnią niedzielę miesiąca po Mszy Świętej o 13:15, aby zapoznać się bliżej z duchowością franciszkańską i życiem naszej Wspólnoty.

Pokój i dobro!

FZS01

FZS02

FZS03

FZS04