Wspomnienie o. Leszka Dudzińskiego - Strona Prowincji Matki Bożej Anielskiej Zakonu Braci Mniejszych

Zdjęcia z pogrzebu