W naszej parafii działają następujące wspólnoty parafialne:

Anonimowi Alkoholicy są wspólnotą mężczyzn i kobiet, którzy dzielą się nawzajem doświadczeniem, siłą i nadzieją, aby rozwiązać swój wspólny problem i pomagać innym w wyzdrowieniu z alkoholizmu.

Jedynym warunkiem uczestnictwa we wspólnocie jest chęć zaprzestania picia. Nie ma w AA żadnych składek ani opłat, jesteśmy samowystarczalni poprzez własne dobrowolne datki.

Wspólnota AA nie jest związana z żadna sektą, wyznaniem, działalnością polityczną, organizacją czy instytucją, nie angażuje się w żadne publiczne polemiki, nie popiera ani nie zwalcza żadnych poglądów.

Naszym podstawowym celem jest trwać w trzeźwości i pomagać innym alkoholikom w jej osiągnięciu.

Spotkania - mitingi Grupy AA Azory odbywają się w każdy wtorek o godz. 18.00 w salce katechetycznej tutejszego kościoła.

Miting otwarty w każdy pierwszy wtorek miesiąca. W mitingu tym mogą uczestniczyć wszyscy chętni, którzy chcą się coś dowiedzieć o AA.

Kalendarium Parafialnego Oddziału AK przy Parafii Niepokalanego Poczęcia NMP w Krakowie na rok 2019

(uzupełnienie do kalendarium DIAK)
przyjęte przez zebranie ogólne POAK 1 lutego 2019

 1. Comiesięczne spotkania w pierwszy czwartek miesiąca, 18:30 Msza św., po niej zebranie;
 2. W Wielkim Poście, prowadzenie raz w tygodniu Drogi Krzyżowej (wtorki);
 3. Dni skupienia dla POAK, temat, miejsce i termin do uściślenia, możliwość zaproszenia dla potencjalnych kandydatów, zaproszenia i współorganizacja z POAK naszego rejonu;
 4. Udział w parafialnej Drodze Krzyżowej (niedziela palmowa) i Triduum Paschalnym;
 5. Przygotowanie adoracji Grobu Pańskiego;
 6. Dar ołtarza na Wielki Czwartek;
 7. Wspomnienia uczestnika Światowych Dni Młodzieży w Panamie, specjalne zaproszenie dla młodzieży
  (Piotr Mróz);
 8. Ziemia Święta, wspomnienia z pielgrzymki, pokaz zdjęć (Elżbieta i Zenon Sułek);
 9. Procesja Bożego Ciała, przygotowanie ołtarza – 20 czerwca;
 10. Wizytacja duszpasterska parafii, spotkanie z bp. Janem Szkodoniem – 29 września;
 11. w październiku – włączenie się w obchody Dnia Papieskiego;
 12. w październiku, prowadzenie raz w tygodniu nabożeństwa różańcowego (wtorki);
 13. w listopadzie, prowadzenie raz w tygodniu Drogi Krzyżowej za zmarłych (wtorki);
 14. 24.11 – parafialne obchody uroczystości Chrystusa Króla, godz. 18 Msza św., po niej spotkanie;
 15. Misje święte przed jubileuszem 40-lecia konsekracji naszego kościoła – 1-8 grudnia.


Kalendarium Akcji Katolickiej Archidiecezji Krakowskiej na rok 2019, przyjęte uchwałą Rady DIAK w dn. 01.12.2018r.

 1. 13.01. opłatek z ks. abp. Markiem Jędraszewskim, kaplica w pałacu biskupim, ul. Franciszkańska 3.
 2. 26.01. Walne Zebranie DIAK – NMP Matki Kościoła POAK 52 Kraków.
 3. 08-10.03 rekolekcje dla liderów DIAK (Stary Sącz – organizator DIAK Tarnów).
 4. 29-31.03. rekolekcje w Księżówce – prezesi i członkowie POAK, prowadzi ks. bp Jan Szkodoń i ks. dr
  Marek Wrężel.
 5. 02.04. Rocznica śmierci św. Jana Pawła II.
 6. 07.04. Droga Krzyżowa Akcji Katolickiej w Kopalni Soli w Wieliczce.
 7. 27.04. Rocznica kanonizacji św. Jana Pawła II.
 8. 28.04. Gniezno - Uroczystość św. Wojciecha. Patrona AK w Polsce.
 9. 03.05. Uroczystość NMP Królowej Polski 3 maja.
 10. 11.05. Msza św. i czuwanie modlitewne Akcji Katolickiej w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w intencji nienarodzonych dzieci – możliwość podjęcia duchowej adopcji dziecka poczętego.
 11. 12.05. uroczystość św. Stanisława BM – udział AK w procesji z Wawelu na Skałkę.
 12. 18.05. Zaproszenie do Starego Sącza – początek peregrynacji relikwii św. Jana Pawła II, pielgrzymka
  autokarowa, spotkanie międzydiecezjalne.
 13. 08.06. Święto św. Jadwigi Królowej - patronki Akcji Katolickiej Archidiecezji Krakowskiej.
 14. 08.06. Ogólnopolska Pielgrzymka Akcji Katolickiej w Polsce na Jasną Górę.
 15. 15.06 Pielgrzymka AK , KSM i Czcicieli św. Jadwigi Królowej do Sanktuarium Najświętszej Rodziny
  w Krakowie Nowym Bieżanowie.
 16. 08.09. Archidiecezjalna Pielgrzymka Rodzin do Kalwarii Zebrzydowskiej.
 17. 14.09. Podwyższenie Krzyża Świętego, Kraków – Mogiła NH.
 18. 14.09. Pielgrzymka członków i sympatyków Akcji Katolickiej Archidiecezji Krakowskiej do
  Nowego Targu, parafii pw. NSPJ – Dzień modlitwy i wspólnoty.
 19. 28.09. Familiada w Sanktuarium Najświętszej Rodziny w Nowym Bieżanowie i złoty jubileusz
  kapłaństwa ks. prałata Józefa Jakubca.
 20. 13.10. XIX Dzień Papieski.
 21. 22.10. Wspomnienie liturgiczne św. Jana Pawła II, patrona AK w Polsce - sympozjum.
 22. 26-27.10. XVII Małopolski Przegląd Pieśni Patriotycznej
 23. 11.11. Narodowe Święto Niepodległości. AK włącza się w małopolskie obchody
 24. 24.11. Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata - Święto Patronalne AK i KSM. Katedra Wawelska
  o godz. 10, potem uroczysta akademia.
 25. 07.12. Zebranie Rady DIAK. POAK przy parafii św. Antoniego w Rząsce

Zachęca się księży asystentów i prezesów AK do organizowania Dni Skupienia dla członków i sympatyków Akcji Katolickiej w porozumieniu z właściwym dla danego rejonu członkiem Zarządu DIAK, w miejscach dostosowanych do takich spotkań. Każdy członek Akcji Katolickiej powinien przynajmniej raz w roku uczestniczyć w takich dniach formacyjnych.

Grażyna Kominek – prezes Zarządu DIAK

Widzieć, rozeznać, działać!

Działania organizacyjne i formacyjne

 1. Werbowanie nowych kandydatów do Akcji Katolickiej:
  a) przygotowanie pakietu informacyjnego;
  b) przygotowanie propozycji działań;
  c) lista potencjalnych kandydatów, skonsultowanie z proboszczem;
  d) rozmowy z kandydatami, spotkanie integracyjne;
  e) możliwe osobne spotkania nowych członków?
  f) .....
 2. Formacja obecnych i nowych członków – członek Akcji Katolickiej powinien być wzorem dobrego
  chrześcijanina, człowiekiem pokornym, to jest świadomym własnych grzechów i słabości, ale
  doceniającym także dary Boże, czyli swoje zalety i talenty, dbającym o ich rozwój i służący tymi talentami
  Kościołowi i bliźnim:
  a) kształtowanie współodpowiedzialności za Kościół i jego misję w uświęcaniu ludzi do życia wiecznego,
  ale także oddziaływanie na kształt świata doczesnego, by uświęcaniu ludzi sprzyjał;
  b) dbałość o własny rozwój intelektualny, pomoc innym w takim rozwoju;
  c) znajomość Pisma Świętego i KKK (katechizm Kościoła katolickiego) – spotkania biblijne?
  d) znajomość najistotniejszych fragmentów podstawowych dokumentów (statut, dokumenty papieskie,
  ...);
  e) udział w szkołach formacyjnych i dniach wspólnoty;
  f) poszukiwanie wartościowych lektur, promowanie ich;
  g) poznawanie świętych i błogosławionych patronów AK i ich przesłania;
  h) .....

Działania na forum diecezji

 1. Realizowanie zadań wskazanych przez władze Akcji Katolickiej
 2. Korzystanie z wydarzeń formacyjnych organizowanych przez DIAK czy w rejonach

Działanie na rzecz parafii

 1. pomoc w działaniach duszpasterskich i materialnych (jak dotychczas)
  a) cykliczne nabożeństwa;
  b) ołtarz na Boże Ciało;
  c) kwesty;
  d) świece Caritas;
  e) ......
 2. współpraca z grupami parafialnymi
 3. udział w redagowaniu biuletynu parafialnego
 4. organizowanie pielgrzymek
 5. organizowanie prelekcji (tematy religijne, ale nie tylko) i wystaw
 6. organizowanie pomocy ludziom starszym i niedołężnym (!)
 7. ....

Działanie na rzecz kraju, miasta, osiedla

 1. szerzenie świadomości (w nas i innych), że dobry katolik to dobry obywatel – dbałość o dobro publiczne,
  o środowisko, świadomy udział w wyborach
 2. szerzenie świadomości, że katolicy, jako większość w naszym kraju, mają prawo do jego kształtowania
  (udział w polityce, samorządach, ..), z poszanowaniem również pozostałych obywateli
 3. przeciwdziałanie szerzeniu niemoralnych czy antyklerykalnych ideologii, prowokacyjnym wydarzeniom
  politycznym czy kulturalnym
 4. wiedza o historii osiedla i jego mieszkańcach, postawa lokalnego patriotyzmu
 5. współpraca z organizacjami i instytucjami na osiedlu (seniorzy, szkoły, ...) w podejmowaniu działań na
  rzecz społeczeństwa, w szczególności osób potrzebujących jakiejkolwiek pomocy, tworzenie dobrych
  relacji i klimatu
 6. objęcie stałą opieką i współpracą jednej katolickiej parafii na Wschodzie, w miejscu, gdzie żyją jeszcze
  nasi rodacy (może parafia franciszkańska?)
 7. .....

Początki Akcji Katolickiej

Od epoki Oświecenia (2-ga połowa XVIII wieku), a szczególnie od Rewolucji Francuskiej (1789), w Europie zaktywizowały się różne ruchy antyklerykalne, stawiające sobie za cel wyrugowanie religii z życia społecznego poprzez laicyzację lub wręcz ateizację społeczeństwa. Działo się to na różnych frontach, podobnie jak i w czasach nam współczesnych: szerzenie tak zwanego naukowego światopoglądu (encyklopedyści, pozytywiści, marksiści), oskarżanie księży i hierarchów o bogacenie się i niemoralne prowadzenie, moda na swobodę obyczajową i podobne. Z upływem czasu zjawiska te nasilały się, równolegle do radykalizacji ruchów społecznych – Wiosna Ludów (1848), Komuna Paryska (1870), pozytywizm, komunizm, następnie modernizm. W kilku krajach (np. Francja, Portugalia) wprowadzono restrykcyjne prawo o rozdziale instytucji państwowych od religii, co skutkowało znacznym ograniczeniem swobody religijnej i przyspieszoną laicyzację (eliminacja religii z oświaty).

Taka sytuacja wywołała również po stronie katolickiej spontaniczne powstawanie grup i organizacji mających charakter samoobrony (stowarzyszenia robotnicze, związki młodzieży chrześcijańskiej, polityczne partie chrześcijańsko-demokratyczne). Znajdowały one oparcie w dokumentach kościelnych, które zapoczątkowały nurt nazywany obecnie społeczną nauką Kościoła. Pierwszym takim przełomowym dokumentem była encyklika Rerum novarum (1891) papieża Leona XIII (pontyfikat 1878-1903), gdzie znajdujemy stwierdzenie, że dwa główne czynniki – hierarchia kościelna i wierny świeccy – muszą współpracować, aby społeczeństwo zmierzało do właściwego celu i panował spokój społeczny. Budziło to świadomość, że laikat, świeccy katolicy, powinni przyjąć współodpowiedzialność za losy Kościoła.

Pierwszy raz termin Akcja Katolicka został użyty w 1903 roku przez papieża Piusa X (pontyfikat 1903-1914, kanonizowany w 1954) oraz w jego encyklice Il fermo proposito z 1905 roku, ale nie miał jeszcze znaczenia uformowanej, jednolitej organizacji, a raczej oddawał ówczesny stan wielu, nie skoordynowanych działań, mających na celu obronę wiary i Kościoła i przedstawiający zadania laikatu w tej dziedzinie. Formalnie twórcą Akcji Katolickiej jest papież Pius XI (wizytator apostolski w Polsce od 1918, następnie nuncjusz apostolski od 1919, pontyfikat 1922-1939), który wielokrotnie w różnych dokumentach i wystąpieniach przedstawiał jej charyzmat i zasady organizacyjne, począwszy od encykliki Ubi arcano Dei (1922). W 1923 roku papież zatwierdził statut Akcji Katolickiej we Włoszech (oparta na tzw. czterech filarach: organizacji mężczyzn, kobiet, młodzieży męskiej i młodzieży żeńskiej, działalność koordynowana przez rady diecezjalne i parafialne), a w roku 1928 oficjalnie powołał Akcję Katolicką jako strukturę światową, zalecając włoską Akcję jako wzór. Nie był to jednak kategoryczny wymóg i faktycznie Akcja Katolicka w różnych krajach przyjęła różne formy. W Polsce przyjęto model włoski.

Akcja Katolicka w Polsce

Na terenach polskich organizacje katolickie zaczęły powstawać jeszcze przed I wojną światową, czyli w warunkach podziału na trzy zabory (Zjednoczenie Młodzieży Katolickiej). Najlepszą opiekę i warunki rozwoju miały te organizacje w Małopolsce, pod okiem księcia Adama Sapiehy, ówczesnego ordynariusza krakowskiego. Powstała tu w 1920 roku Liga Katolicka, mająca za zadanie wspieranie katolickich wydawnictw, prasy, oświaty.

Odbywający się w 1926 roku Zjazd Katolicki wystąpił do episkopatu z postulatem rozszerzenia na całą Polskę działalności Ligi Polskiej. Stało się tak niewątpliwie pod wpływem encykliki Piusa XI Ubi arcano Dei. W odpowiedzi wielu biskupów powołało Ligę Polską w swych diecezjach. Już we wrześniu 1928 roku, a więc tuż po powołaniu Akcji Katolickiej przez papieża Piusa XI, episkopat polski powołał komisję ds. Akcji Katolickiej. W 1929 Episkopat powołał Akcję Katolicką, ustalając jej siedzibę w Poznaniu, w czerwcu 1930 roku uchwalono jednolity statut, który został zatwierdzony przez papieża w listopadzie tegoż roku. W dokumencie przyjęto włoski schemat organizacyjny, czyli cztery tzw. kolumny stanowe: dla mężczyzn, kobiet, młodzieży męskiej i żeńskiej. W listopadzie 1930 prymas August Hlond powołał Naczelny Instytut Akcji Katolickiej z siedzibą w Poznaniu, krajowym asystentem został bp Walenty Dymek, za patrona obrano św. Wojciecha, a święto patronalne wyznaczono na uroczystość Chrystusa Króla. W latach 1930-32 powstawały oddziały diecezjalne. W styczniu 1931 roku zaczął ukazywać się centralny organ Akcji „Ruch Katolicki”. Te wszystkie działania były niezbędnym przygotowaniem dla pracy nad tworzeniem struktur na wszystkich szczeblach. Niezależne struktury Akcji Katolickiej powołały także Kościół greko-katolicki oraz ormiański, z centralami we Lwowie.

Bardzo zasłużonym promotorem Akcji Katolickiej był Metropolita krakowski książę Adam Stefan Sapieha, i to nie tylko w swojej diecezji, ale poprzez Konferencję Episkopatu i Komisję ds. Akcji Katolickiej jej protektorem w całym kraju. Uważał on, że obowiązkiem naszym jest zespolić wszystkie siły, podporządkować indywidualne dążenia solidarnemu złączeniu się w jeden obóz Chrystusa Króla. I jak na Sapiehę przystało, realizował to z uporem sobie właściwym. Jeżeli tego nie zrobimy to będziemy generałami bez wojska – pisał. W 1932 roku, na specjalnej Konferencji Episkopatu tak zdefiniował cele nowej organizacji: jest to działalność zorganizowana, religijno – społeczna ludzi świeckich, jako współpraca z apostolstwem biskupów i kapłanów dla pogłębienia i szerzenia zasad wiary w sobie i w społeczeństwie; [jest] obroną religii i Kościoła. Uważał, że członkowie AK to świeccy apostołowie, gorliwi, ofiarni, szukający sprawy, a nie siebie, zdolni do pracy i poświęcenia się dla niej. Temu ma służyć ich dojrzałość wewnętrzna i moralna, duchowe wyrobienie, życie zgodne z wyznawaną wiarą. Ludzie Akcji to katolicy z przekonania, czynni apostołowie, którzy swoje powołanie realizują poprzez modlitwę, pokutę, zadośćuczynienie i dobry przykład! Mają być „przedłużeniem rąk duszpasterzy w ich apostolskiej pracy koło Królestwa Chrystusowego” oraz „szkołą życia prawdziwie katolickiego”. Można to w całości przenieść do współczesności, nic dodać, nic ująć.

Akcja Katolicka po II wojnie

Wojna światowa przerwała oczywiście działanie Akcji Katolickiej W Polsce. Również po zakończeniu wojny działanie Akcji było zakazane, a majątek skonfiskowano (np. Dom Katolicki w Krakowie, niegdyś własność Akcji Katolickiej a obecnie siedziba Filharmonii Krakowskiej, dzierżawiony od kurii).

Obradujący w latach 1958-63 Sobór Watykański II w Dekrecie O apostolstwie świeckich (DA, 20) wymienił cztery cechy konstytutywne Akcji Katolickiej, odróżniające ją od innych organizacji katolickich:

 1. cel identyczny z celem Kościoła;
 2. przyjęcie przez świeckich odpowiedzialności w Kościele i za Kościół;
 3. zorganizowana działalność;
 4. działalność „pod zwierzchnim kierownictwem samej hierarchii, która może nawet zatwierdzić tę współpracę przez wyraźne udzielenie mandatu.

Ojciec Święty Jan Paweł II upomniał się o Akcję Katolicką w Polsce w wypowiedzi skierowanej do biskupów w czasie wizyty ad limina apostolorum w 1993 roku. Wypowiedział wówczas znamienne słowa: Niezastąpionym środkiem formacji apostolskiej świeckich są organizacje, stowarzyszenia i ruchy katolickie. Wśród nich szczególne miejsce zajmuje Akcja Katolicka, która kiedyś w Polsce żyła i przyniosła tyle wspaniałych owoców. Trzeba więc, aby na nowo odżyła. Bez niej bowiem infrastruktura zrzeszeń katolickich w Polsce byłaby niepełna. Upomnienie to przyniosło skutek, podjęto starania o reaktywację Akcji Katolickiej w Polsce.

Także Benedykt XVI zachęcał polskich katolików świeckich do rozwijania Akcji Katolickiej. Przemawiając do biskupów polskich w grudniu 2005 r. powiedział: Wiem, że podczas ostatniej wizyty ad limina Jan Paweł II zachęcał Was do odrodzenia w Polsce Akcji Katolickiej wraz z Katolickim Stowarzyszeniem Młodzieży. To zadanie zostało wykonane na płaszczyźnie strukturalnej. Trzeba jednak dołożyć starań, aby Akcja Katolicka i KSM miały coraz bardziej przejrzysty i dojrzały program oraz by został wypracowany ich własny profil duchowy.

Od 1994 roku w całej Polsce, z różną intensywnością zaczęły powstawać diecezjalne instytuty i parafialne oddziały Akcji Katolickiej. Jako pierwsza w 1994 roku została powołana Akcja Katolicka Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej (bp Adam Dyczkowski). W archidiecezji krakowskiej Akcja Katolicka została powołana dekretem kard. Franciszka Macharskiego 1 sierpnia 1997 roku.

Zamknięciem podjętych działań organizacyjnych były wybory statutowych władz krajowych stowarzyszenia, przeprowadzone w Częstochowie podczas spotkania delegatów instytutów diecezjalnych w dniach 20-21 listopada 1998 roku, w wigilię święta Chrystusa Króla Wszechświata. Delegaci wybrali dziewięcioosobowy zarząd oraz trzech kandydatów na prezesa stowarzyszenia. Po tygodniu prymas Polski, kardynał Józef Glemp, desygnował do tej funkcji panią Halinę Szydełko z diecezji rzeszowskiej.

(zebrał i opracował Z. Sułek, grudzień 2017)

Akcja Katolicka Archidiecezji Krakowskiej
Parafialny Oddział Akcji Katolickiej (POAK 21)
przy Parafii Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryji Panny w Krakowie

Skład władz statutowych POAK obecnej kadencji (2016-19):

Zarząd POAK:

 • prezes - Janina Szubryt
     - Komisja Rewizyjna, członkowie - Kazimierz Laszczak, Anna Piekarz;
 • wice-prezes – Zenon SUŁEK
 • sekretarz – Elżbieta DRWAL
 • skarbnik – Elżbieta SUŁEK
 • członkowie – Stanisława OLESIŃSKA, Joanna Sadowy

 

Asystent kościelny: o. Klaudiusz BARTOS ofm, proboszcz

Komisja Rewizyjna:

 • przewodniczący – Jerzy STOCH
 • członkowie - Kazimierz Laszczak, Anna Piekarz;

Stały termin spotkań: każdy pierwszy czwartek miesiąca (bez wakacji) o 18:30:

 • Msza św. i nabożeństwo w intencji Akcji Katolickiej, o dobre owoce jej działalności, o stałe wzrastanie jej członków w formacji katolickiej i o nowe powołania do naszej grupy;
 • Zebranie POAK w bibliotece parafialnej.

RODO

Kancelaria Parafialna

Kancelaria Parafialna czynna
w poniedziałek, środę i piątek
w godz. 9.00-10.00 (z wyjątkiem lipca i sierpnia) i 17.00-18.00

Jubileusz Parafii - 2019

Msze Św.

Msze Św. w niedzielę i święta obowiązkowe
6:00, 7:30, 9:00, 10:30, 12:00, 13:15 (nie ma w lipcu i sierpniu), 18:00, 20:00

Msze Św. w święta zniesione
6:30, 7:30*, 8:30, 10:00, 17:00, 18:30

Msze Św. w dni powszednie
6:30, 7:00, 7:30 (z wyjątkiem adwentu oraz nie ma w lipcu i sierpniu),

8:00, 18:30

Więcej

Odwiedzający

Odwiedza nas 936 gości oraz 0 użytkowników.