Anna Matusiak, Tobie dam klucze Królestwa Niebieskiego. Dlaczego warto zyskiwać odpusty? Wydawnictwo eSPe, Kraków 2005.

Nauka o odpustach łączy się ściśle z sakramentem pokuty oraz tajemnicą Bożego Miłosierdzia. Wynika to ze słów Chrystusa: „Tobie dam klucze Królestwa Niebieskiego: cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie” (Mt 16,19). W sakramencie pojednania otrzymujemy przebaczenie grzechów, które uwalnia nas od winy lecz nie uwalnia od kary doczesnej, wynikającej niejako z samej natury grzechu. Mówiąc prościej, Bóg przebacza, że zbrudziliśmy duszę, ale musi nas z tego brudu oczyścić. „Nic bowiem nieczystego nie wejdzie do Miasta Świętego” (Ap 21,27). Odpust jest tym szczególnym darem Bożej łaski, dzięki któremu chrześcijanin, odpowiednio usposobiony i pod pewnymi warunkami może za pośrednictwem Kościoła uzyskać darowanie kar doczesnych za popełnione grzechy. Kościół, jako szafarz owoców odkupienia rozdaje i prawomocnie przydziela zadośćuczynienie ze skarbca zasług Jezusa Chrystusa, Matki Bożej i wszystkich świętych. W swej posłudze nie ogranicza się wyłącznie do darowania kary doczesnej, ale zachęcając do czynienia pokuty, staje się rzecznikiem i pośrednikiem nieskończonego miłosierdzia Boga, który nie tylko obdarza przebaczeniem, lecz również pragnie przywrócić nam utraconą godność”.

 

Niniejsza książka Anny Matusiak przybliża wielowiekową tradycję zyskiwania odpustów w Kościele katolickim. Autorka zauważa, że temat ten jest nader delikatny. W przeszłości był on źródłem licznych nieporozumień, które w okresie Reformacji doprowadziły do naruszenia jedności miedzy chrześcijanami. Luter w swych słynnych 95 tezach z 1517 roku utrzymywał, że odpusty nie mają żadnej wartości przed Bogiem. Ponadto zaprzeczał istnieniu skarbca łask Chrystusowych i zasług świętych, z którego Kościół mógłby czerpać. Ostatecznie złagodził swój sprzeciw, niemniej dodawał, że lepiej jest dobrowolnie cierpieć kary za grzechy aniżeli unikać ich przez odpusty. Sobór Trydencki napiętnował błąd Lutra i potwierdził nieprzerwane nauczanie Kościoła w tej dziedzinie. Zarazem jednak, ze względu na wierność nauce potępił i usunął wszelkie nadużycia dotyczące odpustów.

Współczesna doktryna o odpustach opiera się na ściśle określonych założeniach teologicznych i dobrze udokumentowanej tradycji. Nauka podana jest w dwóch dokumentach Stolicy Apostolskiej: Konstytucji apostolskiej Indulgentiarum doctrina z 1 stycznia 1967 roku oraz Wykazie odpustów Enchiridion indulgentiarum z 29 czerwca 1968 roku. Rozróżnia się odpusty cząstkowe i zupełne, zależnie od tego w jakim stopniu uwalniają od kary doczesnej. Każdy ochrzczony może i powinien je zyskiwać dla siebie lub ofiarowywać za zmarłych. Odpustów nie można natomiast ofiarowywać za bliźnich za ich życia.

W książce Anny Matusiak znajdziemy odpowiedzi na wiele innych kwestii i nurtujących pytań, np. Czy można zyskiwać odpust zupełny codziennie? Czym różni się darowanie kary od darowania winy? Jakie są konieczne warunki do uzyskania odpustu? Czy człowiek żyjący może wybawić dusze przebywające w czyśćcu? Cennym uzupełnieniem tych treści jest obszerny zbiór modlitw, litanii oraz tekstów, za których odmówienie – po spełnieniu odpowiednich warunków – można uzyskać odpust.

Dlaczego warto zyskiwać odpusty? Dlatego, że zyskiwanie odpustów jest praktyką zbawienną zarówno dla poszczególnych wiernych (kto uzyskuje odpust zupełny jest w takim stanie, jak po Chrzcie świętym, gdyby umarł poszedłby wprost do nieba), jak i dla całej wspólnoty chrześcijańskiej.

„Wszystko pochodzi od Chrystusa, ponieważ jednak należymy do Niego, również to, co jest nasze, staje się Jego własnością i zyskuje uzdrawiającą moc. To właśnie mamy na myśli, gdy mówimy o «skarbcu Kościoła». Modlić się o uzyskanie odpustu znaczy włączyć się w tę duchową komunię, a tym samym otworzyć całkowicie na innych. Także bowiem w sferze duchowej nikt nie żyje tylko dla siebie. Chwalebna troska o zbawienie własnej duszy zostaje oczyszczona z bojaźni i egoizmu dopiero wówczas, gdy staje się troską o zbawienie innych. To jest rzeczywistość świętych obcowania, tajemnica «rzeczywistości zastępstwa», modlitwy jako drogi do jedności z Chrystusem i Jego Świętymi. On przyjmuje nas do siebie abyśmy razem z Nim tkali białą szatę nowej ludzko- ści, szatę z lśniącego bisioru, w którą odziana jest Oblubienica Chrystusa”. ( Jan Paweł II, Bulla Incarnationis misterium).

Bożena Migda

RODO

Msze Św.

Msze Św. w niedzielę i święta obowiązkowe
6:00, 7:30, 9:00, 10:30, 12:00, 13:15 (nie ma w lipcu i sierpniu), 18:00, 20:00

Msze Św. w święta zniesione
6:30, 7:30*, 8:30, 10:00, 17:00, 18:30

Msze Św. w dni powszednie
6:30, 7:00, 7:30 (z wyjątkiem adwentu oraz nie ma w lipcu i sierpniu),

8:00, 18:30

Więcej

Kancelaria Parafialna

Kancelaria parafialna będzie czynna w lipcu i sierpniu jedynie popołudniami: w poniedziałki, środy i piątki w godz. 17.00-18.00.

Odwiedzający

Odwiedza nas 67 gości oraz 0 użytkowników.