Ks. Krzysztof Bardski, W kręgu symboli biblijnych, Wyd. Petrus, Kraków 2010.

Jak najprościej zdefiniować symbol? Wielu myślicieli podejmowało się tego zadania, starając się zgłębić tajniki ludzkiego umysłu, np.: P. Ricoeur, stwierdził, że „symbol jest czymś, co zaprasza do myślenia”. Zdaniem autora prezentowanej książki, symbol, to „swoiste dzieło sztuki utworzone dzięki harmonijnemu połączeniu – wysiłkiem intelektu i wyobraźni – tego, co widzialne, z tym, co niewidzialne i tego, co wyrażalne, z tym, co niewyrażalne”.

 

Język religijny, który wyraża treści objawione jest z konieczności językiem odwołującym się do metafory. Sam Jezus w nauczaniu nie stronił od metafory, zwłaszcza wówczas, gdy w licznych przypowieściach przybliżał uczniom tajemnice Królestwa Niebieskiego. Współczesna egzegeza biblijna stara się dotrzeć do pierwotnego przesłania Pisma Świętego, stosując metody właściwe naukowej interpretacji tekstu. W starożytności i średniowieczu często podchodzono do Biblii w zupełnie inny sposób. Różnorodne motywy literackie, pojawiające się na jej kartach były traktowane jako znaki. Komentatorzy Pisma budowali na nich sens symboliczny, by w ten sposób uzmysłowić wiernym trudne prawdy wiary. Tekst biblijny użyczał obrazu, zaś refleksja teologiczna obdarzała sensem ponad dosłownym. Takim wymownym motywem literackim jest miasto Jeruzalem. Pojawia się ono wielokrotnie, zarówno w księgach historycznych jak i prorockich. W znaczeniu dosłownym odnosi się do aglomeracji miejskiej, gdy jednak przyjmie rolę symbolu, w kontekście historii zbawienia może oznaczać Kościół: Jeruzalem zburzone, to Kościół prześladowany. Może też symbolizować duszę człowieka. Każdy z nas bowiem jest miejscem, w którym Pan zbudował swoją świątynię. Okazać się może również, jak podpowiada autor, że Jeruzalem, to kres naszej ziemskiej wędrówki. Jeruzalem zstępujące z nieba, o którym wspomina Apokalipsa.

Ojcowie Kościoła widzieli w Biblii nie tylko wydarzenia historyczne, ale przede wszystkim Słowo Boga, który mówi do nich w sposób wciąż aktualny. Prowadzili swoisty dialog z tekstem Pisma, na Słowo Boże odpowiadali własnym słowem, a więc skojarzeniami, jakie ten tekst w nich wywoływał. Taka metoda interpretacji zwana była duchową lub mistyczną, obecnie nazywana jest symboliczną lub ponad dosłowną.

Ks. Krzysztof Bardski, profesor Uniwersytetu kard. S. Wyszyńskiego w Warszawie, doktor Nauk Biblijnych Papieskiego Instytutu Biblijnego w Rzymie, od kilkunastu lat zajmuje się zjawiskiem symboliki biblijnej w jej wielorakich wymiarach i aspektach. Opublikował liczne artykuły poświęcone tej tematyce. Jak pisze we wstępie – „Do niniejszej książki wybrane zostały najnowsze publikacje, mogące pomóc w lepszym zrozumieniu tego fascynującego zjawiska, jakim na przestrzeni dziejów Kościoła była symboliczno-alegoryczna interpretacja Biblii”. Autor stawia również zasadne pytanie, czy taka metoda nie uwłacza godności tekstu natchnionego i nie fałszuje pierwotnego przesłania? I odpowiada: „Oczywiście sens, wynikający z odczytania tekstu biblijnego w jego kontekście historycznym, jest fundamentem, na którym wszelkie interpretacje winny się opierać, zgodnie ze słowami Tomasza z Akwinu: Omnes sensus fundentur super unum, scilicet litteralem (wszystkie sensy Pisma Świętego powinny opierać się na jednym, mianowicie dosłownym). Niemniej jednak starożytna i średniowieczna tradycja medytacji nad tekstem biblijnym należy do skarbca chrześcijaństwa, które, być może, właśnie w dzisiejszej epoce obrazu ma szanse inspirować nas do głębszego przeżywania naszej wiary”.

Zachęcam do zgłębienia tej, może trochę trudniejszej, ale jakże pasjonującej lektury.

Oprac. Bożena Migda

RODO

Msze Św.

Msze Św. w niedzielę i święta obowiązkowe
6:00, 7:30, 9:00, 10:30, 12:00, 13:15 (nie ma w lipcu i sierpniu), 18:00, 20:00

Msze Św. w święta zniesione
6:30, 7:30*, 8:30, 10:00, 17:00, 18:30

Msze Św. w dni powszednie
6:30, 7:00, 7:30 (z wyjątkiem adwentu oraz nie ma w lipcu i sierpniu),

8:00, 18:30

Więcej

Kancelaria Parafialna

Kancelaria parafialna będzie czynna w lipcu i sierpniu jedynie popołudniami: w poniedziałki, środy i piątki w godz. 17.00-18.00.

Odwiedzający

Odwiedza nas 49 gości oraz 0 użytkowników.