O. Leon Knabit OSB, Dobrego dnia czyli o mocy błogosławieństw, Wyd. M, Kraków 2011.

O. Leona Knabita z tynieckiego opactwa specjalnie przedstawiać nie trzeba. Jest chyba najbardziej rozpoznawalnym benedyktynem w Polsce. Otwarty, bezpośredni, znany z dużego poczucia humoru oraz dystansu do własnej osoby. Z uśmiechem wspomina, jak przed laty kardynał Wojtyła patrząc na niego powiedział: „Oto definicja mnicha – kupa kości owinięta w czarny materiał”. Mimo nader skromnej postury oraz podeszłego wieku (o. Leon urodził się w 1929 r.) wciąż jest bardzo aktywny. Pisze, publikuje, jest cenionym rekolekcjonistą a także udziela się w telewizji. Wydał dotychczas ponad dwadzieścia książek, w których łączy powagę wykładów teologicznych z optymizmem i dystansem do życia. W 2009 roku został laureatem głównej nagrody Feniks, przyznawanej przez Stowarzyszenie Wydawców Katolickich, zaś jego internetowy blog został uznany blogiem roku 2011, w kategorii „blogi profesjonalne”.

 

Dobrego dnia czyli o mocy błogosławieństw, to jedna znaj nowszych książek o. Leona, ukazująca znaczenie słowa w codziennym życiu. Autor z wielką mądrością i życzliwością pomaga zrozumieć, jak ważną i kluczowa sprawą jest odpowiedzialność za wypowiadane słowa. Według Biblii słowo ma bowiem moc sprawczą. Słowa złe, przekleństwa, niszczą i sprowadzają nieszczęście. Słowa dobre, w których ukryta jest Boża moc, słowa błogosławieństw mogą odmienić ludzkie życie i uczynić je szczęśliwym.

Błogosławieństwo (hebrajskie beraka), jak podaje autor, jest rodzajem modlitwy, uwielbienia i dziękczynienia Bogu. „Wstańcie! Błogosławcie Pana, Boga naszego! Błogosławiony jesteś Panie, Boże nasz, od wieku do wieku. Niech ludzie błogosławią wspaniałe imię Twoje, wyższe ponad błogosławieństwo i chwałę” (Księga proroka Nehemiasza 9,5-37). Stary Testament zawiera wiele błogosławieństw wypowiadanych w różnych okolicznościach, np.: błogosławieństwo pierwszych ludzi (Rdz 1,28), błogosławieństwo synów Jakuba przez umierającego ojca (Rdz 49,28), błogosławienie Judyty (Jdt 15,10.12). Podobnie Nowy Testament podaje, iż Jezus wielokrotnie nazywał swych uczniów błogosławionymi czyli szczęśliwymi: „Błogosławiony jesteś Szymonie, synu Jony. Albowiem nie objawiły ci tego ciało i krew, lecz Ojciec mój, który jest w niebie” (Mt 16,17); „Błogosławiony jest ten, kto nie zwątpi we mnie” (Mt 11,6).

Formuły oparte na Biblii, często występujące w żydowskiej obrzędowości, zostały podjęte i wykorzystane w odnowionej po Soborze liturgii, między innymi podczas przygotowania darów w liturgii mszalnej. Liturgia Kościoła, podobnie jak modlitwy Ludu Bożego Pierwszego Przymierza, zna wiele błogosławieństw i próśb, by Bóg objął szczególną opieką osoby, przedmioty lub konkretne działania. Zwykle błogosławieństwa sprawuje kapłan lub diakon i są one traktowane jako sakramentalia. Niektóre z błogosławieństw mogą także wypowiadać osoby świeckie. Tradycja zachowała błogosławieństwa, jakich udzielają rodzice dzieciom przed zawarciem małżeństwa lub synowi kapłanowi przed Mszą Świętą prymicyjną.

„Do przekazywania Bożego błogosławieństwa – pisze o. Knabit – na swój sposób wezwany jest każdy ochrzczony. Człowiek świecki ochrzczony, bierzmowany ma w sobie moc Ducha Świętego, nawet jeśli w pełni jej nie wykorzystuje. Może on błogosławić przez czynienie znaku krzyża. Dla nas, benedyktynów jest to szczególnie cenne i ważne, bo św. Benedykt właśnie znakiem krzyża zdziałał wiele dobra”.

Książka zawiera wiele przykładów najpiękniejszych błogosławieństw biblijnych, celtyckich i liturgicznych oraz tekstów św. Franciszka, które niech podążają z Tobą, Drogi Czytelniku, po wakacyjnych szlakach oraz pozwolą na szczęśliwy powrót.

Bożena Migda

RODO

Msze Św.

Msze Św. w niedzielę i święta obowiązkowe
6:00, 7:30, 9:00, 10:30, 12:00, 13:15 (nie ma w lipcu i sierpniu), 18:00, 20:00

Msze Św. w święta zniesione
6:30, 7:30*, 8:30, 10:00, 17:00, 18:30

Msze Św. w dni powszednie
6:30, 7:00, 7:30 (z wyjątkiem adwentu oraz nie ma w lipcu i sierpniu),

8:00, 18:30

Więcej

Kancelaria Parafialna

Kancelaria parafialna będzie czynna w lipcu i sierpniu jedynie popołudniami: w poniedziałki, środy i piątki w godz. 17.00-18.00.

Odwiedzający

Odwiedza nas 30 gości oraz 0 użytkowników.