Biblioteka parafialna poleca - grudzień 2012 - Parafia Rzymsko-Katolicka Niepokalanego Poczęcia NMP, Kraków, os. Azory

Wyszukiwarka

RODO

Biblioteka parafialna poleca - grudzień 2012

Opublikowano: czwartek, 20 grudzień 2012 19:53
Odsłony: 1589

Andrzej Flis, Beata Kowalska, Zapomniani Bracia. Ginący świat chrześcijan Bliskiego Wschodu, Wydawnictwo WAM, Kraków 2003.

Przywykliśmy do myślenia, że świat arabski, świat islamu jest jednolicie muzułmański. Tymczasem na terenach Bliskiego Wschodu żyje około 20 mln naszych współbraci w Chrystusie. Tu bowiem narodziło się chrześcijaństwo i tu jest kolebka naszej cywilizacji. Tutaj znajdowały się główne ośrodki religijne: Betlejem, Nazaret, Jerozolima, Antiochia pierwsza stolica Piotrowa i starożytny Efez, w którym działał św. Jan, powstawały pierwsze biskupstwa oraz szkoły teologiczne. To w Antiochii po raz pierwszy pojawiło się określenie christianoi, oznaczające wyznawców Chrystusa.

 

Na Bliskim Wschodzie wciąż żyją chrześcijańskie wspólnoty, które jako pierwsze odpowiedziały na Jezusowe orędzie. Pozostając od piętnastu wieków poza głównymi nurtami chrześcijaństwa, zapisują one kolejne karty swoich dziejów. Ich początki sięgają Jakuba z Nisibis i Eugeniusza Wielkiego, Efrema, Szymona Słupnika i wielu innych wschodnich świętych, którzy odcisnęli trwały ślad na duchowości Europy. Pomimo wrogości otoczenia, niedostatku szkół oraz instytucji kulturalnych, wspólnoty te wytrwale kultywują dziedzictwo duchowe, pielęgnują starożytne tradycje, wiarę, a także język aramejski, bardzo zbliżony do tego, jakim posługiwał się Jezus.

Na Bliskim Wschodzie obecne są niemal wszystkie odłamy wiary Chrystusowej, przede wszystkim te, które zrodziły się na tutejszej ziemi, tzn. Kościoły Wschodnie: prawosławne i tzw. niechalcedońskie: ormiański, koptyjski i nestoriański. Również wśród katolików przeważają wierni Kościołów Wschodnich: maronickiego, chaldejskiego, melchickiego, koptyjskiego, ormiańskiego i syryjskiego. Łacinnicy stanowią zdecydowaną mniejszość.

Syryjskie wspólnoty chrześcijańskie – założone przez apostołów Piotra i Pawła, Jakuba i Tomasza – mieszkają dziś głównie na terenach Turcji, Syrii, Libanu, Jordanii, Iraku, Iranu i Izraela. Szacuje się, że chrześcijanie stanowią około 5% ludności Bliskiego Wschodu. Niestety, liczba ta wciąż maleje. Wyznawcy Chrystusa traktowani są jako ludzie drugiej kategorii i marginalizowani w życiu społecznym. Często dochodzi do aktów przemocy, podpaleń kościołów a nawet zabójstw. Dyskryminacja, represje, konflikty zbrojne, brak perspektyw życiowych są przyczynami kolejnych fal emigracji do Europy i USA. Powoli ginie też kulturowe dziedzictwo syryjskich Kościołów.

O niezwłocznej potrzebie działań na rzecz pojednania i pokoju mówił z naciskiem Ojciec Święty, Benedykt XVI, podczas tegorocznej wizyty apostolskiej do Libanu. Apelował o otwarcie wobec bliźnich, bez względu na różnice religijne, narodowościowe czy kulturowe: „Trzeba aby cały Bliski Wschód patrząc na was zrozumiał, że muzułmanie i chrześcijanie mogą żyć bez nienawiści, z poszanowaniem każdego. Nadszedł czas abyśmy razem położyli kres wojnom i przemocy” (z przemówienia do libańskiej młodzieży 15.09.2012).

Instytut Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, uznając za pilną konieczność stworzenia możliwie pełnej dokumentacji syryjskich wspólnot oraz zabytków tamtejszej kultury przeprowadził program badawczy pod nazwą Zapomniani Bracia. Poza ściśle naukowymi celami, zadaniem programu była popularyzacja wiedzy o najstarszych wspólnotach chrześcijańskich na świecie. Książka prof. Andrzeja Flisa i dr Beaty Kowalskiej jest elementem tego programu. Przynależy do nurtu badawczego, zwanego antropologią wizualną. Przemawia do Czytelnika nie tylko tekstem, ale też obrazem, który oddaje klimat, koloryt i subtelności Orientu, którym pióro nie jest w stanie sprostać. Każde zdjęcie w albumie ma swoją historię, a wszystkie razem tworzą wspaniały zbiór 152 pasjonujących opowieści o chrześcijanach Bliskiego Wschodu i ich sąsiadach: muzułmanach, jezydach oraz mandejczykach, ukazanych w szerokim kontekście historycznym.

„ Wszyscy jesteśmy dłużnikami chrześcijan Bliskiego Wschodu. Dzisiaj nasi zapomniani bracia potrzebują pomocy i odruchu solidarności. Z godnością znoszą swój los, a pomaga im w tym przekonanie, że za Bosforem rozciąga się chrześcijańska Europa, która o nich pamięta”.

Bożena Migda  

 

Zrzeczenie odpowiedzialności za reklamy

Parafia nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam dostarczanych przez Autora Wtyczki oraz Google Ads.