Biblioteka parafialna poleca Jacek Salij OP, Uświęcanie czasu, Wyd. W drodze, Poznań 2009.

Prawie wszyscy narzekamy na brak wolnego czasu. Wciąż mamy go za mało na pracę, na obowiązki, na realizację życiowych planów. Z tego powodu często zaniedbujemy rodziny, rezygnujemy z życia towarzyskiego, na później odkładamy również sprawy duchowe i praktyki religijne. Abraham J. Heschel, wybitny żydowski teolog, stwierdził: „A problem czasu można rozwiązać tylko przez uświęcenie czasu. Naszym zadaniem staje się problem, jak przekształcić czas w wieczność, jak wypełnić nasz czas duchem. Przez sześć dni tygodnia zmagamy się ze światem, wyciskając zyski z ziemi, w Szabat w sposób szczególny winniśmy troszczyć się o ziarno wieczności, zasiane w naszych duszach. Ten świat włada naszymi rękami, ale nasze dusze należą do Kogoś Innego”.

 

Człowiekowi potrzebny jest czas święty, chwila oderwania się od doczesności, by móc powrócić do niej pogłębionym. Uświadomimy sobie wówczas, że nie samym chlebem człowiek żyje, nie samą karierą, trudem, nie samą rozrywką. Zrozumiemy tę oczywistą prawdę, że Msza św. jest Świętem, świętem szczególnego rodzaju, rozświetlonym zmartwychwstaniem Chrystusa, gdzie realnie uobecnia się owa niepojęta Miłość, która dokonała się na Krzyżu. Uczestnicząc we Mszy możemy się w tej Miłości zanurzyć, odnowić i umocnić. Kościół od samego początku bardzo gorąco prosił swoje dzieci, aby pilnowały coniedzielnej Eucharystii. Św. Ignacy z Antiochii ok.108 roku pisał: „Starajcie się często gromadzić na Eucharystię Bożą i na modlitwę pochwalną. Gdy się bowiem często schodzicie, słabną siły szatana i zgubna moc jego kruszy się siłą waszej wiary” (List do Efezjan 13,1). Możliwość przychodzenia do świątyni jest zaszczytem i darem Bożym. Wiedzieli już o tym ludzie Starego Testamentu: „Uradowałem się, bo mi powiedziano: Pójdziemy do domu Pana! (Ps 121)”.

O. Jacek Salij zwraca uwagę, że ostatnio u wielu ludzi, w tym również u katolików załamała się zasada, że niedziela dopuszcza tylko pracę konieczną. Przyczyn upatruje w przymuszaniu do takiej pracy, zwłaszcza w wielkich sieciach handlowych, a także w zwykłej ludzkiej chciwości, gdyż praca w dni świąteczne często bywa wyżej opłacana, niż w dni powszednie. „Jest wielką zasługą Kościoła, że nauczył społeczeństwa europejskie niedzielnego świętowania – pisze autor. Najwięcej skorzystały na tym niższe klasy społeczne, dla których Kościół wywalczył, pokonując wiele oporów pracodawców i właścicieli, prawo do niedzielnego wypoczynku”. O. Salij przytacza również słowa prymasa Wyszyńskiego z listu pasterskiego z 1950 roku, w którym przestrzegał: „Niedziela to dzień Pański, dzień Boży, a nie dzień nasz, w którym wolno nam robić, co chcemy i spędzać wedle swego upodobania. (...). Bez chrześcijańskiej niedzieli życie chrześcijańskie pocznie zamierać i gasnąć. Święcenie dnia Pańskiego jest owym oddaniem Bogu, co Bożego, czego domaga się Chrystus od swoich wyznawców”. Również Jan Paweł II często akcentował znaczenie niedzieli: „W tej perspektywie niedzielny i świąteczny odpoczynek zyskuje wymiar proroczy, potwierdza bowiem nie tylko absolutny prymat Boga, ale także prymat godności człowieka nad wymogami ekonomii, a ponadto zapowiada w pewien sposób nadejście „nowego nieba” i „nowej ziemi”, gdzie człowiek zostanie ostatecznie i całkowicie wyzwolony z niewoli swoich potrzeb” (DD 68).

Jacek Salij jest zaangażowanym duszpasterzem i teologiem, profesorem teologii, kierownikiem Katedry Teologii Dogmatycznej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Jest autorem wielu publikacji z dziedziny teologii i duchowości.

Bożena Migda

RODO

Msze Św.

Msze Św. w niedzielę i święta obowiązkowe
6:00, 7:30, 9:00, 10:30, 12:00, 13:15 (nie ma w lipcu i sierpniu), 18:00, 20:00

Msze Św. w święta zniesione
6:30, 7:30*, 8:30, 10:00, 17:00, 18:30

Msze Św. w dni powszednie
6:30, 7:00, 7:30 (z wyjątkiem adwentu oraz nie ma w lipcu i sierpniu),

8:00, 18:30

Więcej

Kancelaria Parafialna

Kancelaria parafialna będzie czynna w lipcu i sierpniu jedynie popołudniami: w poniedziałki, środy i piątki w godz. 17.00-18.00.

Odwiedzający

Odwiedza nas 105 gości oraz 0 użytkowników.